Ръководител на лидерска група

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „ръководител на лидерска група“ в НКМЛ – 3 свободни позиции. Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование или настоящ студент, специалност в областта на политически науки, история или друга хуманитарна специалност; Знания и опит, свъзрани с българската история; Предишен опит или […]

Сътрудник образователна подкрепа

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „сътрудник образователна подкрепа“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция. За ролята: Целта на тази роля е да се посигурят образователните и логистичните компоненти на конференцията. Едно от основните задължения е да се менажира доставката на инвентара и на всички образователни материали. […]

Съветник на учениците

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „съветник на учениците“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция. Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование или настоящ студент; Предишен опит или стаж с ученици в начална или прогимназиална степен; Добри логистични и организационни умения; Добри лидерски умения; Способност да поставя […]