Научете повече ЗА нас

Програмата „Национална конференция за млади лидери“ е вдъхновена от обичта към България, българската история и децата. Екипът от фондация “България без граници“ притежава богат международен опит в сферата на образованието. Организацията е създадена през 2019 година с основната цел да предлага иновативни програми за развиване на ключови компетентности, чувство на родолюбие и е фокусирана в предоставянето на уникални възможности, насърчаване и подкрепа на високо мотивирани и амбициозни ученици от различни общности в страната или зад граница. Програмата е разработена от преподаватели и специалисти по история с желанието да допринесат за обществото по позитивен начин.

Нашата мисия

Национална конференция за млади лидери е разработена да бъде завладяваща и интересна за учениците и развива ключови умения и компетенции за лидерството, необходими за гражданите на 21 век. Обучението чрез преживяване и практическия образователен опит не само развиват аналитичното и конструктивното мислене, но оказват положителен ефект за цял живот.

Фокусирайки се върху българската история, която е изпълнена с истории за смелост, твърдост и решителност, ние вярваме, че ще послужи за вдъхновение, ще повиши любопитството и ентусиазма на учениците да изучават миналото, за да правят по-добро бъдещето. 

Нашата Визия

Да развиваме смели лидери с чувство за национална гордост, които сбъдват мечтите си и променят света към по-добро.

Нашите ценности са...

ОБИЧАЙ. ВОДИ. ПРОМЕНЯЙ.