Мерки за безопасност

Един от основните приоритети е осигуряване безопасността на учениците по време на събитието. Обектите, в които се провежда конференцията са специално подбрани заради безопасните условия и контролираната среда, а всички членове на персонала са преминали задължително обучение по безопасност и са на разположение 24 часа в денонощието в случай на извънредна ситуация.

Осъществяваме надзор в малки групи, като спазваме съотношението  деца-възрастни 15:1.  Това ни гарантира, че можем да наблюдаваме всички ученици през цялото време. В първия ден на конференцията учениците получават инструктаж за безопасност.

Осигурен е медицински персонал 24 часа.