Номинации

Започва кампанията за събиране на номинации за ученици от 4 до 8 клас с изявен лидерски потенциал за участие в Националната конференция за млади лидери през лятото на  2022г. Броят на номинациите, които ментор може да направи е ограничен до 5, за да се подсигури конкурентност и многообразие на конференцията. Номинации могат да се правят от учители, училищни администратори, треньори, близки, съседи или всеки, който е запознат с  успехите на учениците и е получил съгласие от страна на родителите/настойниците.

Всяка приета за административно обработване номинация ще бъде обработена от наш системен администратор. Всички одобрени ученици ще получат официална покана за участие.

Защо номинациите са важни за нас ?

Номинациите ни помагат да открием най-добрите и изявени млади лидери, което е важен фактор за успеха на конференцията.

Защо да номинирате учениците си ?

Като учители Вие имате огромен принос в живота на вашите ученици. Номинирайки ги за участие в програмата им помагате да развиват и обогатяват наученото в клас и да се развиват като лидери. Дори ученикът, който сте номинирали да реши да не вземе участие в конференцията, самият факт, че е избран и поканен за участие е мотивиращо и понякога променящо живота събитие. Гласуваното от Вас доверие и признание за усилията на учениците, повишава увереността им и ги вдъхновява да продължават да следват и постигат целите си.

  • Ще имате принос в развитието на децата
  • Предоставяте на учениците си уникална възможност за личностно израстване, помагате им да обогатяват знанията си и да усвояват и развиват нови умения  и не на последно място да преживеят моменти, които ще помнят цял живот.
  • Възнаграждавате учениците си за добрите им постижения, отдадеността да служат на обществото и заради техния потенциал.

Критерии за номинации

Насърчаваме Ви да номинирате амбициозни ученици, които:

Имат високи академични постижения, амбиции и лидерски потенциал

Могат да се справят с предизвикателствата, натовареността и изискванията на програмата

Форма за номиниране