Програма на конференцията

Добре дошли!
Регистрация
Ориентация
Дейности в лидерска фокус група
Запознаване с лидерските характеристики

Дейности в лидерска фокус група
Посещение на църквата Св. София и паметник „Берлинската стена“
Посещение в Президентството
Дейности в лидерска фокус група
Посещение на международен парк на децата по света „Камбаните“
Дейности в лидерска фокус група

Дейности в лидерска фокус група
Витоша планина по стъпките на Левски до Драгалевски манастир
Пристигане на екостационар „Белите брези“
Провеждане на дебат
Ролеви игри с участие на аниматори от възрожденски клубове в страната
Априлското въстание: избори и последствия
Дейности в лидерска фокус група

Дейности в лидерска фокус група
Посещение на Народното събрание
Посещение на Националния исторически музей
Дейности в лидерска фокус група

Лидерска фокус група
Среща с вдъхновяващ лектор
Дейности в лидерска фокус група
Официално представяне на презентациите на всички участници
Пристигане в „Музейко“, програма и прекарване на нощта в спален чувал

Закриване на конференцията и връчване на сертификати за успешно представяне.
Напускане на конференцията

Изтеглете примерна програма за лято 2022