За конференцията

Национална конференция за млади лидери ще се проведе за първи път през лятото на 2022 година и е насочена към талантливи ученици с висок успех и изявен лидерски потенциал от 4 до 8 клас от училищата в страната и от българските общности зад граница.

Изградена върху темата „Поглед в миналото за създаване на бъдещето“, програмата е фокусирана в запознаване на учениците с ключови концепции за лидерството чрез изследване на лидерите от българската история и съвремието като ги вдъхновява да влияят на промяната в собствената си среда и да бъдат лидерите на утрешния ден. Чрез посещенията на значими исторически обекти участниците проучват влиянието на лидерите в трудни времена от историята на България, а опитът, който ще придобият ще им позволи да изследват от първа ръка понятия като решаване на проблеми, характер, работа в екип и др.

Вдъхновяващият гост-лектор ще ги мотивира да действат и ще ги въвлече в дискусия за начините да занесат лидерството у дома. Всеки от участниците ще има много възможности да практикува своите лидерски умения в групови дискусии, дебати, ролеви игри, симулации със свои връстници, както и в подготовката за финалната презентация в конференцията. За да има най-благотворно въздействие програмата е разделена на две възрастови групи: 4- 5 клас и 6 – 8 клас.

По време на събитието участниците ще намерят отговори на следните въпроси:

  • Как изучаването на лидерите от историята на България ще им помогне да развият собствените си лидерски качества?
  • Има ли специфични лидерски качества, от които да се ръководят, следвайки целите си?
  • Как младите лидери могат да влияят на промяната в своите училища и в обществото?

Конференцията се провежда през месеците юни и юли като младежите-участници са селектирани чрез предварително направени номинации от ментори, учители, училищни администратори, треньори или други представители на тяхната общност. Одобрените участници получават официална покана за регистрация няколко месеца преди провеждането. Конферентната програма е много интензивна и уплътнена с практически обучения в малки групи и посещения на забележителности. Всеки ден започва от 7:00 сутринта и приключва в 22:00 часа, когато е вечерният час. За поддържането на отлична репутация и висок професионален стандарт участниците спазват определени правила за обличане, както и се придържат към приетите правила и норми за поведение по време на конференцията.

Ние вярваме, че след това незабравимо преживяване, учениците ще се върнат в своята общност с богато знание за отговорността да бъдат лидери и с всичко, което им е необходимо да осъществят своите цели.

Дати

26 юни -1 юли 2022г

3-8 юли 2022г

24-29 юли 2022г

Локация

Грами Хотел и конферентен Център
гр. София

Хотел Хилтън
гр. София