Съветник на учениците

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „съветник на учениците“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование или настоящ студент;
 • Предишен опит или стаж с ученици в начална или прогимназиална степен;
 • Добри логистични и организационни умения;
 • Добри лидерски умения;
 • Способност да поставя очаквания и да изисква подходящо поведение от учениците;
 • Способност за решаване на проблеми;
 • Да проявява зрялост и професионализъм;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Да изпълни задължителното обучение преди започване на програмата;
 • Да премине задължителна проверка на съдебното минало;

Задължения на заемащия длъжността: 

 • Да наблюдава за безопасността на учениците през цялото време;
 • Да е запознат с всички политики и процедури, да следи за спазването на правилника за поведение и изискванията за облекло;
 • Да взаимодейства със семействата и с учениците при възникване на някакви притеснения от тяхна страна в това число: медицински проблеми, чувство на тъга по дома, специални нужди по време на програмата;
 • Да общува с учениците и семействата любезно и отзивчиво;
 • Да разрешава възникването на всякакви логистични проблеми ефективно и професионално;
 • Да следи за подсигуряването на всички диетични нужди;
 • Да отговаря на лични нужди на учениците по време на програмата;
 • Да асистира при посещения на учениците от техните семейства;
 • Да присъства на дневните срещи на персонала;
 • Да работи в сътрудничество с останалия персонал;
 • Да подпомага при подготовката, както и при приключването на всяка сесия или част от програмата;
 • Документира работата с учениците и семействата;
 • Отговорен е за комуникационното оборудване (зарядно, телефон);
 • Изпълнява други поставени задачи, определени от прекия ръководител;

Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап- предварителен подбор по документи;
 • Втори етап- събеседване.

Моля, кандидатствайте чрез нашия уебсайт www.bylc.bg/careers  или изпратете на адрес: office.ncyl@gmail.com

 • Автобиография с телефон за обратна връзка;
 • Копие на диплома за завършено образование или уверение от ВУЗ.

Крайният срок за подаване на документи е 8 април 2022г. Само одобрени по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.

Форма за кандидатстване