ЗАПИСВАНЕ без ПОКАНА

Родители на ученици, които не са поканени за участие имат право да кандидатстват, след като попълнят заявление за участие, в което демонстрират академичните и лидерски постижения на ученика.

Ако желаете да кандидатствате, попълните данните във формата по-долу. Нашият екип ще се свърже с Вас, за да Ви предостави заявлението за участие в програмата.